Terminarz

Nadchodzące szkolenia:

 

WRZESIEŃ 

9-10 września 2021 – Gospodarowanie tkankami miękkimi

16-17 września 2021 – Chirurgia plastyczna tkanek miękkich. Pokrywanie recesji zębów

23-24 września 2021 – Chirurgia plastyczna tkanek miękkich. Pokrywanie recesji dziąsłowych, szkolenie zaawansowane. Pokrywanie recesji mnogich techniką płata przesuniętego dokoronowo

30 września – 1 października 2021 – Kurs wprowadzający do implantologii – Nowość!

PAŹDZIERNIK 

14-15 października 2021 – Rekonstrukcje implantoprotetyczne wolne od powikłań

21-22 października 2021 – Implantacja natychmiastowa. Jak ukształtować profil wyłaniania i wykonać indywidualną śrubę gojącą w 5 minut?

25-26 października 2021 – Regeneracja kości 

LISTOPAD 

04-05 listopada 2021 – Implantacja nawigowana – Nowość! 

18-19 listopada 2021 – Socket shield i PET – Partial Extraction Therapy – Technika częściowej ekstrakcji. Tkanki miękkie – Nowość! 

GRUDZIEŃ 

2-3 grudnia 2021 – Podniesienie dna zatoki szczękowej w praktyce klinicznej – Nowość! 

9-10 grudnia 2021 – Implanty w strefie estetycznej i odcinku funkcjonalnym

16-17 grudnia 2021 – Sausage technique – jako złoty standard w horyzontalnej odbudowie kości- Nowość!

ROK 2022 

8 października 2022 – Konferencja Implantologiczna – Szablony do pełnej nawigacji – niezbędne narzędzie w pracy każdego implantologa. Praktyka kliniczna