Terminarz

Nadchodzące szkolenia:

MARZEC

18-19 marzec 2021 – Regeneracja Kości

KWIECIEŃ 

8-9 kwietnia 2021 – Podniesienie dna zatoki szczękowej w praktyce klinicznej – Nowość! 

15-16 kwietnia 2021 – Chirurgia plastyczna tkanek miękkich. Pokrywanie recesji zębów

19-20 kwietnia 2021 – Gospodarowanie tkankami miękkimi

MAJ

6-7 maja 2021 – Rehabilitacja implantologiczna pełnołukowa – uproszczenie – koncentracja na chirurgii i protetyce – Dr. Tirone Federico, OTD Rolando Erik – Nowość! 

13-14 maja 2021 – Rekonstrukcje implantoprotetyczne wolne od powikłań

20-21 maja 2021 – Chirurgia plastyczna tkanek miękkich. Pokrywanie recesji dziąsłowych, szkolenie zaawansowane. Pokrywanie recesji mnogich techniką płata przesuniętego dokoronowo – Nowość!

CZERWIEC 

10-11 czerwca 2021 – Implanty w strefie estetycznej i odcinku funkcjonalnym

LIPIEC

29-30 lipca 2021 – Sausage technique – jako złoty standard w horyzontalnej odbudowie kości- Nowość!

PAŹDZIERNIK 

21-22 października 2021 – Implantacja natychmiastowa. Jak ukształtować profil wyłaniania i wykonać indywidualną śrubę gojącą w 5 minut?

LISTOPAD 

04-05 listopada 2021 – Implantacja nawigowana – Nowość! 

18-19 listopada 2021 – Socket shield i PET – Partial Extraction Therapy – Technika częściowej ekstrakcji. Tkanki miękkie – Nowość!