Periodontologia – recesje

Zapisz się na pakiet szkoleń

Pakiet tych 3 szkoleń to prawdziwa uczta periodontologiczna z użyciem najlepszych narzędzi i materiałów do mikrochirurgii i w mega praktycznym wydaniu.

Dzięki uczestnictwu w tym cyklu możliwe jest nauczenie się pokrywania recesji dziąseł od zera do poziomu najbardziej złożonych przypadków.

Gospodarowanie Tkankami Miękkimi wprowadza w techniki pracy mikrochirurgicznej, w sprawdzony praktyczny sposób uczy pobierania przeszczepów tkanki łącznej. Uczestnicy nabierają także obycia w innych zabiegach związanych z tkankami miękkimi.

Pokrywanie recesji Michała Szczutkowskiego to już konkretna książka kucharska jak pokryć recesje technikami tunelową i płata przesuniętego dokoronowo zarówno w tych najprostszych przypadkach jak i w recesjach mnogich o średnim stopniu trudności.

Po przyswojeniu praktycznej wiedzy średniozaawansowanej dajemy możliwość wejścia we wszystkie detale techniki płata przesuniętego dokoronowo w mnogich recesjach dotyczących całej szczeki, a potem bocznego i przedniego odcinka żuchwy. To ostatnie – na szkoleniu Pawła Porczyka gdzie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na algorytmach postępowania we wszystkich najtrudniejszych sytuacjach.

Szkolenia w pakiecie

  1. Gospodarowanie tkankami miękkimi
  2. Chirurgia plastyczna tkanek miękkich – pokrywanie recesji zębów
  3. Chirurgia plastyczna tkanek miękkich.Pokrywanie recesji dziąsłowych, szkolenie zaawansowane.Pokrywanie recesji mnogich techniką płata przesuniętego dokoronowo

Miejsce szkoleń

Soft Tissue Institute
Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów – woj. łódzkie
Zapisy i informacje pod numerem telefonu: +48 502 551 552

W przypadku rezygnacji ze szkolenia bez względu na czas oraz okoliczności, zwrot kosztów nastąpi po potrąceniu opłaty manipulacyjnej wynikającej z płatności za pośrednictwem systemu Przelewy 24 zgodnie z regulaminem.

Wykładowcy

Lek. dent.

Michał Szczutkowski

Zobacz profil

Lek. dent.

Paweł Porczyk

Zobacz profil

Zapisz się

Weź udział w szkoleniach

Chcesz wziąć udział w szkoleniu?

Zarejestruj się wypełniając poniższy Formularz.
Po rejestracji otrzymasz mailem potwierdzenie zgłoszenia i informację o dalszych krokach.
Wpłać zaliczkę w wysokości 20% w ciągu 3 dni od rejestracji.
Wpłać pozostałą kwotę 80% do 41 dni przed datą szkolenia.
Chcesz zrezygnować ? Poinformuj nas o tym do 50 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.