Wykładowca
Michał Szczutkowski
Najbliższy termin
Miejsc: 10
Inwestycja
3990 PLN

Temat Szkolenia

Gospodarowanie tkankami miękkimi

GTM można przyjąć za najbardziej podstawowe ze wszystkich szkoleń w STI. Omawiające zasady mikrochirurgii: narzędzia, szycia i wszyskie tips and tricks. Cała filozofia delikatnego, zgodnego z biologią umieszczenia implantu, tak aby stworzyć wokół niego odpowiednie grube, identyczne kolorystycznie oraz nieruchome dziąsło. Cztery podstawowe zabiegi w tkanek miękkich umożliwiających rozwiązanie 90% procent sytuacji przy implantach:

 • przeszczep dziąsła FGG
 • przeszczep tkanki łącznej tech. deepitelializacji SCTG
 • przeszczep tkanki łącznej tech. jednego cięcia SCTG
 • płat przesunięty dowierzchołkowo AAF

Opis szkolenia

W 60% praktyczne szkolenie z mikrochirurgii. Zalety użycia szyć 6-0 i 7-0. Każda z technik realizowana w formule pozwalającej uczestnikom na wykonanie jej następnego dnia w gabinecie. 1) Teoria + prezentacja licznych przypadków; 2) Filmy z zabiegów; 3) Samodzielne wykonanie zabiegu na preparatach. Techniki pozwalające w 90% na zwiększenie objętości i jakości dziąsła wokół implantów:

 • wolny przeszczep dziąsła FGG,
 • płat dzielony przesunięty dowierzchołkowo,
 • wolny przeszczep tkanki łącznej SCTG technikami:
 • jednego cięcia,
 • deepitelializacji,
 • z guza szczęki.

PROGRAM szkolenia

Dzień I

10:00

 • Czy podejście mikrochirurgiczne wiąże się z zaletami w porównaniu z tradycyjną chirurgią?
 • Techniki cięcia i szycia przy implantacji i zabiegach wymagających większego płata. Jakie skalpele i mikroskalpele wybrać i dlaczego? Jaki rozmiar igły
  i grubość nici oraz jej rodzaj będą optymalne dla zębów przednich a jakie dla tylnych?
 • Warsztaty praktyczne z mikrochirurgii – zasady szycia nićmi mikro, dobór odpowiedniego szwu i igły do sytuacji.
 • Wystające ponad brzeg dziąsła: polerowana szyjka lub gwinty implantu – zapobieganie problemowi. Co zrobić gdy już się zdarzy?
 • Warsztaty praktyczne z pobierania wolnego przeszczepu dziąsła FGG na bakłażanach.

19:00*

*Wspólna kolacja

Dzień II

9:00

 • Jak przygotować pacjenta do zabiegów chirurgicznych i do kompleksowego leczenia protetyczno-implantologicznego ? Sprawdzone schematy postępowania
  z pacjentem pierwszorazowym. Jak przeprowadzić skuteczną higienizację? Podstawy przyjmowania pacjenta z chorobą przyzębia (higienizacja, scaling i rootplaning).
 • Trzy zabiegi z gospodarowania tkankami miękkimi rozwiązujące 90% deficytów tkanek miękkich w implantologii:
 • wolny przeszczep dziąsła FGG,
 • wolny przeszczep tkanki łącznej SCTG technikami: jednego cięcia, deepitelializacji i z guza szczęki.
 •  płat dzielony przesunięty dowierzchołkowo – boczny odcinek szczęki.
 • Tematyka zmiany koloru w poszczególnych rodzajach przeszczepów. Zależność między miejscem pobrania przeszczepu a jakością tkanki łącznej. Zależność między miejscem pobrania przeszczepu i jego grubością a pozabiegowymi dolegliwościami bólowymi.
  Terapia farmakologiczna w zabiegach na tkankach miękkich.
 • Czy śrubę gojącą zakładać jednoczasowo z implantacją i kiedy?
 • Warsztaty praktyczne na preparatach zwierzęcych:
  • Pobieranie i szycie – wolny przeszczep dziąsła FGG.
  • Przeszczep tkanki łącznej SCTG
  • technika jednego cięcia SIT,
  • technika deepitelializacji FGG.
  • Szybkie i sprawdzone techniki zabezpieczenia i szycia miejsca dawczego.
  • Płat przesunięty dowierzchołkowo ARF.
 • Część praktyczna – filmy re-live:
  FGG
  pobranie SCTG tech. jedneg cięcia
  pobranie SCTG tech. deepitelializacji
 • Część praktyczna: Analiza przypadków własnych uczestników szkolenia – planowanie leczenia krok po kroku.

17:00

Miejsce
Przysiółek Kresy, Parzno 72a, 97-415 Parzno
Poziom szkolenia
Zaawansowane
Dod. Dokumenty
Przeczytaj regulamin

Zapisz się

Weź udział w tym kursie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu?

Zarejestruj się wypełniając poniższy Formularz.
Po rejestracji otrzymasz mailem potwierdzenie zgłoszenia i informację o dalszych krokach.
Wpłać zaliczkę w wysokości 20% w ciągu 3 dni od rejestracji.
Wpłać pozostałą kwotę 80% do 31 dni przed datą szkolenia.
Chcesz zrezygnować ? Poinformuj nas o tym do 40 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.