dr n. med.

Daniel Ciapiński

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tuż po stażu rozpoczął studia doktoranckie oraz specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej w klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w szpitalu im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Podczas studiów dwukrotnie otrzymywał stypendium rektora oraz został rekomendowany przez Radę Wydziału ŚUM do nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Odbył liczne kursy szkoleniowe w kraju oraz za granicą, wśród uznanych światowych autorytetów m.in. (M. Hurzeler, O. Zuhr, I. Urban, R. Burkhardt, F. Zastrov, U. Grunder, K. Meyenberg, M. Merli, D. Buser). Szczególną dziedziną, którą od początku się interesował jest regeneracja tkanek w obrębie jamy ustnej co stało się pomysłem do rozprawy doktorskiej „Ocena przydatności Fibryny bogatopłytkowej w procesie gojenia zębodołu po ekstrakcji zęba” (obrona w 2015 roku). Założyciel i wieloletni dyrektor Silesia Study Club of International Team for Implantology (ITI). Od kilku lat dzieli się wiedza i doświadczeniem z innymi lekarzami prowadząc szkolenia i wykłady w Polsce oraz za granicą. Autor i współautor licznych publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych. Jest właścicielem kliniki implantologicznej “DENTRUM” w Katowicach.

Najważniejsze kursy:

Najważniejsze szkolenia:

• Curriculum Master course in Implantology and Reconstructive Dentistry in Switzerland (prof. Ueli Grunder, prof. Jean Pierre Bernard, dr Rino Burkhardt, Dr Konrad Meyenberg)
• Curriculum “Surgical Master in Regenerative Implant Dentistry” prof. Istvana Urbana na Uniwersytecie w Szeged.
• Cykl szkoleń “Master Classes in Periodontology and Implant Therapy” w Klinice prof. Marcusa Hurzelera i Otto Zuhra w Monachium
• „Bone regeneration, Soft Tissue Management and Implant Dentistry a 5-day Theoretical, Hands-on & Live Surgery Course” – prof. M. Faverini, D. Maeda, F. Mizutani)