lek. dent.

Łukasz Bańczyk

W 2008 roku ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 2010 – 2016 pracował na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz członkiem International Team for Implantology (ITI). Specjalizuje się w implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej. Swoją wiedzę i umiejętności ciągle podnosi i rozwija uczestnicząc w wielu krajowych i międzynarodowych szkoleniach i warsztatach z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kości oraz protetyki. Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii. Współwłaściciel Centrum Medycznego Alfamedica w Częstochowie.

 

Najważniejsze kursy:

Najważniejsze kursy:

  • Curriculum “Surgical Master in Regenerative Implant Dentistry” prof. Istvana Urbana na Uniwersytecie w Szeged.
  • Curriculum “Master Classes in Periodontology and Implant Therapy” w Klinice prof. Marcusa Hurzelera i Otto Zuhra w Monachium.
  • Cykl szkoleń “The Real Bone Builders – Horizontal and Vertical Bone Augmentation” w BBA Franka Zastrowa w Heidelbergu.
  • Kurs “Implant Therapy. The integrated treatment plan” w Klinice prof. Mauro Merliego w Rimini.