Dr med. Dr med. Dent

Snjezana Pohl

Snjezana Pohl jest zarówno lekarzem medycyny jak i lekarzem dentystą.

Jest specjalistą chirurgii jamy ustnej, a także certyfikowanym przez EDA (Europejskie Stowarzyszenie Stomatologiczne) specjalistą w zakresie periodontologii i implantologii.

Obecnie jest szefową Oddziału Chirurgii Jamy Ustnej w prywatnej klinice Rident w Chorwacji. Pełni funkcję adiunkta oraz prowadzi wykłady na Wydziale Medycyny Jamy Ustnej i Periodontologii na Uniwersytecie w Rijece.

Od 2015 roku jest ekspertem DentalXP i wykładowcą  na światowych spotkaniach stomatologicznych.

Jako aktywny wykładowca oraz autorka prac naukowych z zakresu implantologii i periodontologii podkreśla znaczenie technik małoinwazyjnych szczególnie w kompleksowej metodyce leczenia opartej na zachowaniu tkanek. Techniki te obejmują: PET – Technikę Częściowej Ekstrakcji, wykorzystanie autogennej tkanki, Osseodensyfikacje i inne. Jest autorką dwóch technik: techniki mIVAN oraz policzkowo przesuniętego płata podniebiennego do zamknięcia rany po zabiegach przeszczepu.